knappB
Video/Bilder om
Narsissistisk problematikkDr.
Rune Fardal,

Demonstrasjon mot Covid-19

Statens håndtering av Covid-19 er feilaaktig. Basert på ekisterende statistikk mener vi at det ikke finnes vitenskapleig bevis for tiltakene statens har påført befolkningen. Det kan virke som om myndighetene har forbered seg på det verste, uten at det er belegg for det.

Vi ønsker å kalle ut uriktig innformasjon befolkningen har fått servert gjennom media, som tydelig blir brukt i et politisk spill av myndighetene. Disse restriksjoner er i strid med menneskerettene og grunnloven.

Ikke minst er dette en fredelig demonstrajon som handler om vår frihet, vår ytringsfrihet og våre menneskeretter.


Forsvarsmekanismen "Splitting" del 1 av 2

Ved splitting vil personen skille mellom ulike affektive tilstander. Godt skilles fra ondt, og representerer en svart/hvit tenkning typisk for narsissistisk dynamikk.


Forsvarsmekanismen "Splitting" del 2 av 2

Ved splitting vil personen skille mellom ulike affektive tilstander. Godt skilles fra ondt, og representerer en svart/hvit tenkning typisk for narsissistisk dynamikk.


Forsvarsmekanismen "Projeksjon" del 1 av 2

Ved projeksjon søker en person skille ut egne trekk eller adferd over på andre.


Forsvarsmekanismen "Projeksjon" del 2 av 2

Ved projeksjon søker en person skille ut egne trekk eller adferd over på andre.


Halvsannheter

Ved bruk av halvsannheter søkes usannheter gies et skinn av sannhet..


Tilknytning i relasjon til tid

Tid sier ikke noe om kvaliteten på tilknytning. Et barn kan bo lenge med en psykopat uten at det er bra for barnet. Det er kvaliteten på omsorgen som sier noe om tilknytningens kvalitet, ikke tiden. Barn knytter seg også til voldelige omsorgspersoner.


Falsifikasjon

Falsifikasjonsprinsippet er viktig for testing av hypoteser. det finnes uendelig mange premisser som kan bekrefte en hypotese, mens det trengs bare en negativ premiss for å avkrefte en hypotese..


Fravær av omsorgspersonens persolighet

Fravær av morens personlighet (omsorgspersonens tilstedeværelse) er svært skadelig for et barn og gir de mest kompliserte lidelser som voksen. Det er her tilknytningen skades og SELVET ødelegges. Det er her man virkelig skaper syke barn.


Fagkunnskap er ikke en garanti for faglig holdbart arbeide!

Det viktige ved læring og faktakunnskap er å kunne bruke kunnskapen. Forskning forteller oss at faktakunskap ikke gir oss bedre fagfolk! Med andre ord, høye karakterer og fine titler er ingen garanti for verken akseptabel metode eller praktisk nytteverdi. Her en film fra MIT, Masachuset Institute of Technology. I møte med sakkyndige for domstolene kan det være lurt å tenke selv!


Det normale og det fragmenterte Selv!

Selvet er på mange måter kjernen i hvem vi er, vår indre identitet. Det modnes og utvikles fra vi er i mors mage og gjennom hele livet. Særlig i de første leveår tar denne psykologisk/biologiske struktur form. Selvet utgjøres av de hukommelsesspor vi har lagret om hvem vi er og hva vi har blitt utsatt for. Disse spor er knyttet til hjernens mest grunnleggende deler som reagerer ubevist på trusler mot disse strulkturer. En reaksjon som ofte kommer til syne i de psykologiske forsvarsmekanismer vi benytter oss av. Selvet er nært knyttet til vår narsissistiske sårbarhet.


Persepsjonenes biologi!

Bruce Lipton og Persepsjonens biologi. En serei på 7 deler som forklarer relasjonen mellom gener og proteiner.
Noen viktige momenter:

- Imunsystem stenger ned ved stress.
- Diabetes blir en refleksjon av miljøet man lever i.
- Du ser bare hva du har persepsjonsfiltere til å se!

Del 1 av 7
Del 2 av 7
Del 3 av 7
Del 4 av 7
Del 5 av 7
Del 6 av 7
Del 7 av 7

Diagnoser, Breivik saken og Paranoid schizofreni

Hva er en diagnose? Her forklares enkelt hva en diagnose er med fokus på personlighetsforstyrresler som narsissisme og psykopati. Dette er eksemplifisert gjennom diagnostiseringen av Anders Behring Breivik. De sakkyndiges diagnostiseringen av Breivik blir også diskutert.


Narsissistisk krenkelse Rosenqvist

Personer med et ødelagt selvbilde er ofte krenket i tidlig barndom. De opplever saklig kritikk som alvorlige krenkelser! I alvorlige tilfeller snakker vi om Narsissitisk Personlighetsforstyrrelse!


Sakkyndig paradoks

Systemet hevder altså at deres sakkyndige er objektive og troverdige, mens alle andres sakkyndige ikke er objektive og troverdige! Heri ligger det sakkyndige paradoks!


Reliabilitet og Validitet

Forklaring av begrepene RELIABEL og VALID, særlig sett i forhold til BREIVIKSAKEN. Sakkyndige rapporter må holde vitenskapelig standard for å være holdbare. Det fordrer at de er etterprøvbare, at de er reliable og valide.


Udugelige fagfolk blir navngitt og avslørt!

NRK med reprtasje i dagsrevyen om fagfolk som avsløres på internett. Dette er fullt lovlig slik personvernemda har slått fast i flere avgjørelser: 1. http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2005_3.htm 2. http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2007_5.htm 3. http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2010_11.htm